Taide ja Henkinen Parantuminen

Taitelijan rooli ei ole pelkkä ympäristöjen kaunistaja. Taiteilija on myös eräänlainen ihmisten parantaja, joka parantaa ihmisiä lääkkeiden sijasta kauneudella.

Taiteen tekeminen ei ole pelkästään miellyttävää ajanvietettä. Taiteen tekeminen auttaa ihmisiä myös parantumaan henkisesti. Taiteen tekeminen lisäksi auttaa meitä ymmärtämään itseämme paremmin, olimme sitten taiteilijoita tai vain tavallisia ihmisiä. Pystymme ilmaisemaan itseämme taiteen kautta ja opimme ymmärtämään myös itseämme paremmin ihmisinä taiteen avulla.

Miten taide voi sitten parantaa ihmisiä henkisesti käytännössä? Kun me luomme piirroksia, maalauksia, veistoksia tai mitä tahansa muita taideteoksia vaikeina aikoina esimerkiksi rakkaamme menettämisen jälkeen tai erotessamme meidän luomamme taide auttaa meitä ymmärtämään miten koemme ja tulkitsemme kokemaamme tilannetta pohjimmiltaan. Taide auttaa meitä näin siirtämään tiedostamattoman kärsimyksemme tietoiselle tasolla, jolloin pystymme alkamaan käsittelemään ikäviä tapahtumia ja parantumaan.

Mielenterveyden ja fyysisen terveyden välinen korrelaatio on hyvin dokumentoitu tänä päivänä. Taidetta on käytetty lääkkeenä helpottamaan stressiä ja auttamaan meitä kehittämään selviytymiskeinoja hoitaaksemme niin fyysisiä, että psyykkisiä sairauksia.

Taiteella on pystytty auttamaan muun muassa ihmisiä, jotka kärsivät masennuksesta ja ahdistuneisuudesta. Ehkäpä juuri siksi moni ihminen on alkanut koristamaan asuntojaan erilaisilla taideteoksilla. Sisustustaulut ja veistokset ovat lisänneet suosiota paljon suomalaisten keskuudessa viime vuosina. Tämä voi johtua siitä, että ihmiset ovat huomanneet oman kokemuksensa kautta, miten taideteoksien asettaminen heidän koteihinsa on parantanut heitä henkisesti.