Vuonna 2015 Jyväskylän taidemuseo, Keuruun ja Saarijärven museot sekä Jyväskylän yliopisto toteuttivat yhteisen projektin ”Matkalla maan keskipisteeseen – Nykytaidetta Keski-Suomessa 2015”. Se oli näyttelyprojekti, jossa samalla dokumentoitiin 20 eri taiteilijan elämää.

Taiteilijat valittiin mukaan projektiin hakuprosessin kautta. Haku startattiin vuonna 2014, jolloin julkaistiin avoin haku keskisuomalaisiksi itsensä tunteville taiteilijoille, heidän sen hetkisestä asuinpaikastaan riippumatta. Portfoliomuotoisia hakemuksia tuli 162 kappaletta, ja tästä joukosta valittiin ryhmä dokumentointia varten.

Taiteilija- ja taidevalinnoista, sekä projektin etenemisestä, vastasivat kuvataiteilija Samuli Heinonen ja taidehistorioitsija Teija Isohauta. Alkuvalinnan jälkeen nämä kuraattorit lähtivät taiteilijoiden luokse tekemään teosvalintoja. Valintojen pohjalta luotiin näyttelyt, jotka olivat esillä Keuruun museossa, Galleria Jarskassa, Saarijärven museossa sekä Jyväskylän taidemuseossa.

Taiteilijan elämää

Muu työryhmä, joka koostui pitkälti museohenkilökunnasta ja alan opiskelijoista, kiersi puolestaan taiteilijoiden luona dokumentoimassa heidän elämäänsä. Kaikkiaan projektiin valittuja taiteilijoita asui Keski-Suomen kaupunkien ja kylien lisäksi Helsingissä, Turussa, Salossa sekä myös Lontoossa. Näiden dokumenttien pohjalta luotiin projektiin osio ”Taiteilijan elämää”, johon voi tutustua edelleen projektin internetsivuilla.

Taiteilijan elämää -osiossa pyrittiin vastaamaan monia kiehtoviin, ihan arkipäiväisiin kysymyksiin taiteilijan elämäntapaan liittyen. Miten ja missä taiteilijat työskentelivät, ja mistä he saivat aiheensa? Oliko taide kantaaottavaa, ja mikä oli taiteessa tärkeintä?

Dokumentin avulla haluttiin säilyttää tietoa tämän aikakauden taiteilijaelämästä, taiteilijoiden arjesta ja nykytaiteen ilmiöistä. Dokumentointia tehtiin videokuvaten, valokuvaten, haastatellen ja havainnoiden. Lopputuloksena oli taiteilijoiden kertomaa kiehtovaa kuvausta taiteilijaelämän haasteista ja antoisuudesta, sekä ihan arkipäivän selviytymisestä taiteellisuus elämänkumppanina.

Jatkosuunnitelmia

Vaikka ”Matkalla maan keskipisteeseen” on jo muutaman vuoden takainen projekti, on se edelleen ajankohtainen kuvaus taiteilijaelämästä tämän päivän Suomessa. Dokumentoinnin ja alueellisen näyttelytoiminnan laajentaminen yhteisen projektin avulla koettiin toimivaksi ja mielekkääksi konseptiksi, jolla oli vaikutusta myös projektin jälkeen. Projekti keskisuomalaisen taiteen tilanteesta on tarkoitus uudistaa joka viides vuosi, joten se alkaa olla taas varsin ajankohtainen aihe.

Perinteisesti taiteilijoiden työt ovat esillä taiteilijaseurojen yhteisnäyttelyissä noin kerran vuodessa. Tämän ja tulevien projektien kautta on tarkoitus houkutella myös kauempana asuvia keskisuomalaisia taiteilijoita osallistumaan näyttelyihin kotiseudullaan, sekä useampien limittäisten näyttelyiden avulla tuoda taide monipuolisemmin kaikkien ulottuville.