Terveyden ja hyvinvoinnin edistäjä

Aktiivinen taiteen harrastaminen on suoraan yhteydessä pitkään ikään ja hyväksi koettuun elämään. Taide- ja kulttuuriharrastukset sekä niiden myötä tuleva aktiivisempi sosiaalinen elämä ovat hyvää mielenterveyttä edistäviä tekijöitä. Taide toimii myös välineenä poistamaan yksinäisyyttä. Taidetta aktiivisesti harrastavat ja seuraavat ihmiset koetaan usein luovemmiksi, aktiivisemmiksi ja iloisemmiksi.

Osallistuminen taide- ja kulttuuritoimintaan voi edistää merkittävästi terveyttä ja hyvinvointia. Esimerkiksi sairaaloissa ja hoitolaitoksissa taiteella ja taiteellisella toiminnalla on saatu aikaan merkittäviä vaikutuksia. Niiden on todettu parantavan hoitotuloksia, lievittävän oireita sekä vähentävän joidenkin lääkkeiden käytön tarvetta. Taiteen ja siihen liittyvän toiminnan on todettu myös olevan tehokas keino stressin ja ahdistuneisuuden vähentämiseen ennen toimenpiteitä ja niiden aikana.

Taiteella ja kulttuurilla on tutkitusti todettu olevan positiivisia vaikutuksia mielenterveyteen sekä mielen sairauksista toipumiseen. Vaikutusten pitkäaikaisuudesta on myös saatu viitteitä. Taidetoiminta voi edistää mielenterveyttä positiivisella tavalla ja parantaa mielialaa. Osallistumalla järjestettyyn kulttuuri- ja taidetoimintaan myös sosiaalisen syrjäytymisen ja yksinäisyyden riski pienenee.

Monia mahdollisuuksia

Kulttuurin sanotaan olevan väline, jonka avulla ihminen saa oivalluksia, joita voi jakaa sitten myös muille. Kulttuuri korostaa ihmisten yhteisöllisyyttä, sillä koettuja kokemuksia voi jakaa muiden kanssa. Kaikenikäiset ihmiset voivat nauttia kulttuurista ja taiteesta monin eri tavoin. Taide- ja kulttuuritarjonta on Suomessa varsin laajaa, ja elämyksiä on tarjolla ympäri vuoden. Suomalaiset ovatkin aktiivisia osallistujia.

Teatteri, taidenäyttelyt, konsertit ja museot – nämä kaikki ovat paikkoja, joissa voi kokea taidetta. Kesällä Suomi on pop-up-näyttelyiden ja festivaalien maa, ja esimerkiksi pienet kesäteatterit ja maakuntien kesänäyttelyt ovat mukavia uniikkeja käyntikohteita. Syksyn tullen suuret taidetalot avaavat ovensa uusin näyttelyin, huutokauppakamarit avaavat esittelytilansa, joiden taidekaupat puhuttavat ja teatterit aloittavat talvikautensa uusin ohjelmistoin.

Ohjattuja sosiaalisia taidekokemuksia on saatavilla erilaisissa harrastepiireissä ja esimerkiksi kansanopistojen kursseilla. Valikoimasta löytyy niin taidemaalausta, posliinimaalausta, savitöiden tekemistä kuin kirjallisuusopintoja. Kirjastot tarjoavat vaihtuvia ilmaisia taidenäyttelyitä samoin kuin kirjailijaesittelyitä ja yhteisiä lukupiirejä. Museoita on Suomessa lukuisia ja useat niistä tarjoavat myös vaihtuvia näyttelyitä. Moneen museoon on mahdollista päästä ilmaiseksi esimerkiksi kuun viimeisenä keskiviikkona tai jonain muuna määrättynä päivänä. Sosiaalinen media, kuten Facebook, on myös hyvä väline lähellä olevien kulttuuritapahtumien hakemiseen.